Dětské závody seriálu Top Ten Teplice v Krupce

08.08.2013 21:00

Propozice ke stažení : propozice Tvoje kolo13.doc (143360)

                                                                                                                                                        

 

TOP  TEN  TEAM  Teplice o.s., Luční 221, 415 03 Teplice

Rozpis  závodu dětí na horských kolech „TVOJE KOLO, TVOJE ZÁBAVA“

                       

Pořadatel:            TOP  TEN  TEAM  Teplice o.s., cyklistický oddíl,  Luční  221,  415  03  Teplice  3

                             e-mail: petr.hejduk@toptenteplice.cz   www.toptenteplice.cz

Místo:                  SPORTOVNÍ   AREÁL  KRUPKA – U stadionu 626,   417 41 Krupka

                                                

Termíny  závodů :   22.9. 2013          START :  ve  13.00 hod.

Ředitel závodů:       Petr  Hejduk, Luční  221,  415 03  Teplice 3,  mobil: 608243613,                                                         

Organizační a vedoucí tratě:  Ing. Zdeněk Kubáč, Hejda, Jelínek

Trať:                         Okruh vedený na SPORTOVNÍM AREÁLU v KRUPCE

Kancelář :                V místě  SPORTOVNÍHO AREÁLU KRUPKA

Přihlášky:                 Poslat  e-mail do 21.9.2013 : petr.hejduk@toptenteplice.cz  ,  nebo osobně-

                                 nejpozději do  12:00 hod. dne 22.9.2013 .

Startovné :               50,- Kč, děti z oddílu TOP TEN TEAM Teplice mají startovné zdarma.

 

Kategorie Společné závody chlapců a dívek dle kategorií

ODSTRKOVADLA samostatný závod pro nejmenší do 5 let nar.   2008                           

I.kateg. chlapci      6-7   let  nar. 2007-2006     dívky 6-8  let    nar.  2007-2005                      

II.kateg. chalpci     8-9   let  nar. 2005-2004     dívky 9-10 let   nar.  2004-2003                      

III.kateg. chlapci  10-12 let  nar. 2003-2001     dívky11-13 let  nar.  2002-2000                       

IV.kateg. chlapci  13-14 let  nar. 2000-1999     dívky14-15 let  nar.  1999-1998                        

 

Ceny:                       Věcné

Předpis:                   Závodí se dle pravidel   ČSC a tohoto rozpisu.   Každý  závodník  musí  mít   

                                cyklistickou  přilbu   včetně tréninku   

Hlavní rozhodčí:     Beneš

Upozornění:            Závodníci  startují na vlastní  nebezpečí,  pořadatel závodu neručí za škody

                                závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

 

 

V  Teplicích  dne 22. 8. 2013