VELOŠKOLA TOP TEN TEPLICE

 

 

Plán Veloškoly 2015-2016

Již několikátým rokem pořádá cyklistický Top Ten Team Teplice svojí Veloškolu. Hlavní myšlenkou a náplní našeho kroužku je naučit malé děti správným návykům jízdy na kole, dopravním předpisům a zlepšení celkové fyzické zdatnosti. Kroužek je rozdělen na 2 věkové a výkonostní skupiny (o rozdělení do skupin rozhoduje trenér po dohodě s rodiči) 1. skupina je ve věku od 5-8 let. Tyto děti zůstavají pod dohledem trenéra pouze na hřišti a v lesíku Háječek, kde se postupně učí základů jízdy, přehazování, brzdění atd.. Ve 2.skupině jsou děti od 8-15 let. Tato skupina se již více zaměřuje na fyzickou náročnost jízdy na kole, učí se techniku jízdy v těžším terénu. Tato skupina vyráží z Háječku do nedalekého Lesoparku.

Přihlášky

Přihlásit se může tedy každé dítě od 5-15 let. Po úvodním pohovoru rodiče vyplní formulář o členství v teamu. Nově příchozí si nechají od doktora potvrdit zdravotní způsobilost. U dětí kteří v teamu pokračují stačí podpis rodičů , že dítě může sportovat a rodič nese za jeho zdraví odpovědnost. U dětí, které mají bydliště v Teplicích poprosíme o vyplnění že dítě navštěvuje náš cyklistický kroužek. Tento 2.formulář slouží jako podklad k poskytnutí dotací od města Teplice. Z těchto peněz bývají hrazeny pronájmy tělocvičny, pořádání závodů a úhrada cyklistických dresů.

Členské příspěvky a dresy

Členství v kroužku se hradí 2 x za rok za 1. a 2. školní pololetí. Částka za 1 dítě a 1 pololetí je 800 kč. Částka se zasílá na účet č. 3839506369/0800 vždy nejpozději do 1 měsíce od začátku pololetí nebo nástupu dítěte do kroužku. Při pozdějším vstupu nebo naopak při neúčasti na trénincích se částka za 1 pololetí nijak neponižuje, ale zůstavá 800 kč. Při zasílání na účet prosím do poznámky uvést jméno dítěte ne rodiče !! Děti které pravidelně navštěvují tréninky a mají zaplaceny příspěvky mají nárok na krátký cyklistický dres zdarma. Ostatní oblečení si rodiče hradí za zvýhodněnou cenu. Objednávky probíhají vždy 2 x do roka.  

 

Plán tréninků

Od září-října (dle počasí) probíhají tréninky v Řetenickém Háječku (konečná točna trolejbusů za Buzuluckou školou) Sraz každý čtvrtek v 16:15 - 17:30 hod.

2.starší skupina bude mít vždy po předchozí dohodě 1-2 tréninky v měsíci navíc (úterý,nebo středa) se zaměřením na silniční cyklistiku.

Od listopadu-března budou pravidelné tréninky v tělocvičně - Buzulucká škola, postranní vchod z Duchcovské ulice. Sraz každý čtvrtek od 16-17 hod. S sebou boty se světlou nebo sálovou podrážkou !!!.

V tělocvičně se vždy dohodnem a v případě zájmu se konají v sobotu nebo neděli od 10 hod pěší tůry v okolí. Těchto tréninků se mohou zúčastnit i rodiče !!

Od dubna - června opět začnou cyklistické tréninky v Háječku.

Pokud není předem dohodnuto jinak, o státních svátcích a školních prázdninách tréninky NEJSOU. V případě špatného počasí, deště se venkovní tréninky na kole také většinou ruší.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či omluvenek kontaktujte

trenéra Veloškoly : Standa Hejduk 608/023 306, stendy@volny.cz nebo

ředitele teamu Petr Hejduk 608/243 613, petr.hejduk@toptenteplice.cz.

Č.ú. pro zasílání členských příspěvků : 3839506369/0800

 

 

 

Školní aktuality