Rozpis  závodu dětí na horských kolech „TVOJE KOLO, TVOJE ZÁBAVA“              

 

 

Pořadatel:            TOP  TEN   Teplice z.s.,  cyklistický oddíl,  Luční  221,  415  03  Teplice  3

                             e-mail: petr.hejduk@toptenteplice.cz   www.toptenteplice.cz

Místo:                  SPORTOVNÍ   AREÁL  KRUPKA – U stadionu 626,   417 41 Krupka

                                                

Termíny  závodů    24.9.2017          START :    10.00 hod.

Ředitel závodů:       Petr  Hejduk, Luční  221,  415 03  Teplice 3,  mobil: 608243613,                                                         

Vedoucí tratě:         Jiří Hejda

Organizační:           Stanislav Hejduk   

Zdravotní zabezpečení : Šlambora Václav SOUKROMÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, Pražská Bílina

Trať:                        Okruh vedený na SPORTOVNÍM AREÁLU v KRUPCE

Kancelář :                V místě  SPORTOVNÍHO AREÁLU KRUPKA

Přihlášky:                Osobně nejpozději do  9:00 hod. dne 24.9.2017 .

 

Kategorie

ODSTRKOVADLA  samostatný závod pro nejmenší do 5 let

I.kateg. chlapci 6-7,         dívky 6-8   let,          

II.kateg. chlapci 8-9,        dívky 9-10 let

III.kateg.chlapci 10-12,   dívky11-13 let       

IV.kateg.chlapci 13-14,   dívky14-15 let                        

Závod rodičů a pořadatelů

Ceny:                       Věcné

Předpis:                   Závodí se dle pravidel   ČSC a tohoto rozpisu.   Každý  závodník  musí  mít   

                                cyklistickou  přilbu - včetně tréninku .     

Upozornění:            Závodníci  startují na vlastní  nebezpečí. Pořadatel závodu  

                                neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené-včetně tréninku.