Kompletní propozice ke stažení ve formátu Word  

    Upoutávka k závodu                                                                                                                Cyklistický závod do vrchu  KRUPKA - KOMÁŘÍ VÍŽKA 

 "O POHÁR STAROSTY MĚSTA KRUPKA" a 
Memoriál JOSEFA MAREŠE 2016

 

     Veřejný závod zařazen do SAL a soutěže o nejlepšího severočecha


Vložený závod pro děti a mládež 


Pořadatel:           TOP TEN Teplice z.s., Luční 221, Teplice 3

Datum a místo:   21.5.2016, Krupka točna autobusu ZŠ Krupka

Ředitel závodu:  Petr Hejduk, Luční 221, Teplice 415 03,  mobil: 608 243 613,

                             e-mail : petr.hejduk@toptenteplice.cz, www.toptenteplice.cz

 

Org.pracovní:    Stanislav Hejduk,  e-mail: stendy@volny.cz

Velitel tratě:       Jiří Hejda, mobil:604819403 , e-mail: petr.hejduk@toptenteplice.cz

 

Start:                   v prostoru křižovatky ZŠ Krupka - točna autobusů

                          

                            Dle kategorií ČSC                    Dle kategorií SAL

Startují                                                               Startovné                                          

Závod dětí            9:30hodin                               zdarma                                                                     

Žáci ml.                (kat.Žáci)     v 10:00hodin       50,-Kč    10-12       

Žáci st                  (kat.Žáci)     v 10:05 hodin      50,-Kč    13-14

Kadeti                  (kat.F)          v 10:20hodin      100,-Kč   15-16                                            

Junioři                  (kat.F)         v 10:20hodin       150,-Kč   17-18

Ženy                     (kat.E)          v 10:30hodin      150,-Kč   15-více

Muži                      (kat.E)         v 10:30hodin      150,-Kč    60-více

Muži,  příchozí     (kat.A,B,C,D)  v 10:45 hodin    150,-Kč   19-59

 

Cíl a délka:         Trať hlavního závodu měří zhruba 6 km a cíl je ve výšce 809 metrů nad mořem.

                           Žákovské kategorie zkrácená trať - točna autobusů nad kostelem(2km),           

                           ostatní  kategorie u restaurace KOMÁŘÍ VÍŽKA

                             

Přihlášky:             V kanceláři  závodu - ZŠ  Krupka  nebo v prostoru  startu  od 8 : 00 hodin,  

                             nejpozději  však 30 minut před startem každé kategorie.

                                

Ceny:                    Vložené závody dětí 3 ceny dívky, 3 ceny chlapci
                              v každé kategorii - věcné .

                             V absolutním pořadí závodu  5 cen /věcné/ , ve všech kategorii tři ceny.    

                            Od kategorie Junior, muži a ženy  ceny 1.místo 300,-   2.místo 200,-   3.místo 100,-   

 

Vyhlášení:             Proběhne v prostoru startu (točna autobusu u ZŠ).

 

Zdrav.zabezpeč:   Soukromá zdravotní služba Teplice

 

Předpis:                 Použití  ochranné  přilby po celou dobu závodu a  to i  při  sjezdu  zpět
                              do prostoru vyhlašování v Krupce !!

                          
     

 

Předpis:               Závod  se  jede dle pravidel  ČSC,  SAL a ustanovení   tohoto  rozpisu. Všichni  závodníci startují

                            na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, či jimi způsobené.Každý startuje
                            na náklady vlastní organizace. Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  případných  změn v organizaci závodu
                            z důvodů  nepředvídaných okolností.V Teplicích dne 26.4.2016                                                                                                Petr Hejduk-ředitel závodu


  

   

                           Vložené závody dětí  9:30 závody chlapců a dívek


                       ODSTRKOVADLA  samostatný závod pro nejmenší do 5 let

I.kateg. chlapci 6-7, dívky 6-8     let,             

II.kateg.     chlapci 8-9 let,  dívky 9-10 let
  III.kateg.chlapci 10-12, dívky11-13 let,    

IV.kateg.chlapci 13-14,dívky14-15 let